PUUR NATUUR

 

Lieve Verhelst

PUUR NATUUR

Bio – teelt en hoeveverkoop

Melsele

Mijn eerste contact met Echo toen zij de vraag stelden voor een stage op onze werkvloer. Ik had voordien nog geen contact gehad met trajectbegeleiding. Het was daarom voor mij even wennen.

Tijdens de stage werden op regelmatige momenten stage-evaluaties gepland. Tijdens deze evaluaties wordt  door de trajectbegeleider dieper ingegaan op bepaalde zaken zoals onduidelijkheden, vragen , moeilijkheden,.. dan dat ik dit zou doen als werkgever. Dit dieper ingaan op of zoals ik het noem  ‘open praten’ vind ik een voordeel, het werkt verhelderend en is heel positief voor de toekomstige samenwerking. Het geeft meer vertrouwen zowel voor de werkgever als voor de stagiair.

De begeleiding was voor mijn een goede steun en hulp.

Dankzij de trajectbegeleiding heeft de stagiair de kans gekregen om te groeien. 

Na de stage heeft deze persoon een deeltijds contract gekregen en is deze nog steeds actief op onze werkvloer.

De samenwerking met Echo was en is een positieve ervaring.

Lieve

LinkedIn
Share