ECHO

 

ECHO

Een arbeidstrajectbegeleidingsdienst gericht op de arbeidsmarkt voor mensen met

een psychische kwetsbaarheid

De dienst ECHO is in het Waasland een echt begrip geworden wat betreft arbeidstrajectbegeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Echo is een samenwerkingsproject van het beschut wonen Waasland, beschut wonen ProMente  en Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus. Zij organiseren deze dienstverlening al meer dan 20 jaar samen.


We ontwikkelden een methodiek die heel wat resultaten oplevert. Werkzoekenden worden intensief voorbereid op hun succesvolle herintrede op de arbeidsmarkt. Deze voorbereiding gebeurt op allerlei manieren: bv assessments op een ‘oefenwerkvloer’, arbeidstrainingen en stages bij reguliere werkgevers. Ook bij het solliciteer proces staan we uitgebreid stil en bieden we heel wat ondersteuning. De trajectbegeleiding kan verder lopen tijdens de tewerkstelling zowel voor de cliënt als voor de werkgever indien ze dat wensen. Eén van de belangrijkste stappen is het organiseren van een onbezoldigde stage. De intensiteit, plaats, inhoud en dergelijke worden in overleg met de werkzoekende en het stagebedrijf bepaald. We streven hierbij naar een win-win situatie ! Enerzijds kan de werkzoekende ondervinden hoe het is om terug te gaan werken of kan hij kennismaken meteen nieuwe sector. Anderzijds heeft het stagebedrijf een extra werkkracht en krijgt het een unieke kans om de competities van deze persoon te leren kennen. In sommige gevallen is er zelfs al overgegaan tot het aanwerven van de werkzoekende na een succesvolle stage. Tijdens de stage wordt zowel de werkzoekende als het stagebedrijf met raad en daad bijgestaan door de trajectbegeleiders en heeft dit al tot mooie samenwerkingen geleid ! +voorbeelden zie op deze website.


De samenwerking met werkgevers is iets waar we verder op inzetten !We hebben deze successen natuurlijk niet alleen aan onszelf te danken. We zijn door de jaren heen meer en meer gaan samenwerken met partners uit de regio zoals GTB/VDAB en met de lokale sociale en beschutte werkplaatsen zoals ‘Den Azalee’, ‘Jomi’, ‘Mo-clean’ en ‘Wase Werkplaats’. Daarnaast ook dankzij onze samenwerking met een 100 bedrijven uit het Waasland.


Met de website van dit servicepunt willen we de afstand naar werkgevers verkleinen en hopen we dat er op deze manier meer kansen gecreëerd worden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ! Voor informatie of samenwerking kan men contact opnemen op het nummer 03/765 92 10 of op echo@echosintniklaas.be .

LinkedIn
Share