Dieter Vandewalle

 

 

Getuigenis Dieter

 

Dieter Vandewalle, Eindverantwoordelijke van de PC Hiëronymus keuken, is enthousiast over de
samenwerking met trajectbegeleiders.


- VEEL TIJD VOOR KENNISMAKING:Als eerste stap wordt er kennisgemaakt. De (tijdelijke medewerker) en de werkverantwoordelijke krijgen de kans om elkaars verwachtingen te kennen.


- GOEDE AFSPRAKEN EN HAALBARE ENGAGEMENTEN: Er is op elk moment mogelijkheid om de goede afspraken bij te sturen of om een traject stop te zetten. Dat geeft vertrouwen.


-MAATWERK: De geleidelijke instroom die opbouwt naar een realistisch contract is zeer zinvol en op maat van de medewerker en de omgeving.


- GOEDE OPVOLGING EN COMMUNICATIE VIA ECHO: de betrokkenheid via Echo blijft groot en de communicatie is zeer helder en zinvol.LinkedIn
Share