Arbeidsmatige activiteiten en activering

Voor personen in een AMA- (arbeidsmatige activiteiten) of activeringstraject is een job in het gewone arbeidscircuit vaak niet mogelijk. Ze missen zelfredzaamheid omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale factoren. Toch hebben ook zij competenties en kunnen ze positief ontwikkelen. Door de juiste ondersteuning vergroten de kansen op (re-)integratie op de arbeidsmarkt.

 

Persoonlijk programma

In een eerste fase zorgt een casemanager ervoor dat de persoon zijn wensen kan vertalen in doelstellingen en acties die realiseerbaar zijn. Als de persoon niet, niet meer of nog niet de mogelijkheid heeft om een betaalde job uit te voeren dan stellen we een persoonlijk programma op om factoren die belemmerend werken te stabiliseren.

 

De casemanager gaat hierna aan de slag om competenties te versterken via activiteiten op maat:

·        Korte stages op de werkvloer

·        Een cursus of opleiding volgen

·        Actief deelnemen aan het verenigingsleven of vrijwilligerswerk

 

Door mensen in een juiste setting te brengen groeien ze vaak boven zichzelf uit. Het individuele programma dat ze volgen is niet vrijblijvend, het vraagt een duidelijk commitment. De begeleiding van de casemanager is intensief. Zo nodig werken we aan de motivatie om actief te worden en om de geplande activiteiten vol te houden.

 

Stap voor stap

Voor sommige personen met meerdere problemen is het activeringstraject langdurig en moeilijk. We rekenen hen er niet onmiddellijk op af als ze de gestelde doelen niet tijdig realiseren. Ze krijgen de tijd om hun traject voort te zetten. Het geplande traject volledig afwerken vergroot uiteraard wel de kansen op succes. We volgen constant op zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Uit regelmatige evaluaties blijkt dan of (en wanneer) de persoon een volgende stap kan zetten in de richting van betaald werk.

 

 

 

LinkedIn
Share